a home away from home....

Waarom coaching

Iedereen komt ermee in aanraking, met levensvragen, met al dan niet plotselinge gebeurtenissen die een grote impact hebben, met lastige familie- of bedrijfsvraagstukken, vragen over werk en inkomen of over zingeving en gezondheid. Ook kan het gaan over zich herhalende patronen in de omgang met onze omgeving, over terugkerende fysieke klachten of over niet functioneel gedrag en houding. Eigenlijk gaat het altijd over een verstoring in ons welbevinden op welk terrein dat ook is, die aandacht vraagt en wil worden opgelost.

Systemisch Coachen

Om hierin verheldering te krijgen is systemisch coachen een krachtig instrument. Simon is zo’n systemische coach. Hij kijkt samen met de coachee of team naar de verborgen patronen en dynamieken waar de coachee of team deel van uitmaakt. Het gaat daarbij om bewustwording en om het zuiver waarnemen in het HIER en NU. Immers zuiver waarnemen wordt belemmerd door onze vooringenomenheid met ervaringen uit het verleden en door onze hoop en vrees voor de toekomst. Zo wordt een beeld van het heden vertekend en dringt het onvolledig of vervormd tot ons door. Bewustwording van die patronen helpt ons om de verbinding met onszelf, de mensen om ons heen en de samenleving weer te herstellen.

Werkwijze

Simon laat zich in zijn systemische werk leiden door de vraag van de coachee en wat zich daarin aandient in het NU. Zijn aanwezigheid, warmte, rust en scherpe waarneming zijn kenmerkend in zijn manier van werken. Daarmee schept hij voor de coachee een veilige en vertrouwde bedding om in te landen en te werken. Hij beschikt over een ruime bagage, brede werkervaring en kunde op het gehele terrein van het systemische werk en geeft liefdevol en helder handvatten aan datgene dat zichtbaar wil worden.

Werkveld

Zijn werkveld bestaat uit individuele coaching, het opstellingenwerk voor familie-en bedrijfsvraagstukken, ziekte- en symptoomopstellingen en traumatherapie. Ook als sparringpartner en trainer is hij de aangewezen persoon, door zijn bedrijfskundige achtergrond en jarenlange ervaring als directeur en bestuurder van diverse sociale-, educatieve- en maatschappelijke instellingen.

Hij werkt ook samen met andere coaches en trainers, waaronder het Gaia-team.

Voor meer informatie of een afspraak, kun je telefonisch contact opnemen met Simon