a home away from home....

Schoorl

De buurtschappen Camperduin, Groet, Catrijp, Bregtdorp, Aagtdorp en Schoorldam vallen onder Schoorl. Ieder met een eigen identiteit. Liggend aan de grens van het Nationaal Park, slingeren ze als een slang langs de Binnenduinrand richting de kust naar de Hondsbossche Duinen. Ontstaan in 2015 door de versterking van de oude Hondsbossche Zeewering met 37 miljoen m³ zand uit zee. Uniek is het 6 km lange fiets- en wandelpad op de top van deze nieuwe duinen met weidse uitzichten op land en zee.